× Home FAQ Rules Disclaimer

SpereHub © 2020

Comics & Cartoons

1.) All images and discussion should pertain to Comics & Cartoons.

2.) Hentais is not allowed here. It belongs to Adult Stuff.

New Thread

Anonymous

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Sa crisis na nangyayari ngayon sa bansa natin. Marami ang may opinyon, marami ang gusto magsalita ngunit takot sila ipahayag ang kanilang mga opinyon. HINDI DAPAT GANON! MAY KARAPATAN TAYO MAGSALITA! MAY KARAPATAN TAYO MAGPAHAYAG NG ATING MGA OPINYON AT DAMDAMIN! AT HIGIT SA LAHAT MAY KARAPATAN TAYO MAGSALITA TUNGKOL SAATING GOBYERNO! MAGKAISA PARA SA ISANG BANSA! "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it." - S.G. Tallentyre, The Friends of Voltaire We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.

02:12 pm

Wed 18 Mar 2020

Anonymous

Welcome to Comics & Cartoons

Here are the rules: 1.) All images and discussion should pertain to Comics & Cartoons. 2.) Hentais is not allowed here. It belongs to Adult Stuff.

01:01 am

Tue 17 Mar 2020